Orintolozi

Iznajmljujemo vikendicu koja bi po svom smještaju i lokaciji – park prirode Lonjsko polje mogla postati jedna od destinacija za grupne ili individualne posjete vaših grupa i klubova. Na području Lonjskog polja nalaze se dva ornitološka rezervata. Krapje Đol je proglašen posebnim zoološkim (ornitološkim) rezervatom 1963. god., a rasprostranjen je na površini od 25 ha, Rakita sa svojih 430 ha proglašena je specijalnim ornitološkim rezervatom 1969. godine. Slike su snimljene u krugu 1 km od vikendice……. Poplave na tom području omogućuju poseban i bujan razvoj vegetacije, a očituje se i posebna biološka vrijednost u orintofauni – ptičjim vrstama koje se tu gnijezde i borave. Najpoznatija ptičja vrsta je čaplja žličarka, a najčešća je danguba i bijela roda, čapljica bijela, žuta čaplja, gak gakavac, čapljica voljak i druge. Ptice se mogu vidjeti i promatrati u ornitološkom rezervatu Krapje Đol, područje starog rukavca Save koji se proteže od sela Drenovog Boka do Krapja. POSJETITE Lonjsko polje Nature Park – obitavalište brojnih rijetkih ptica, kao što je čaplja žličarka Krapje Đol – Najveći ornitološki rezervat u Europi Čigoć – europsko selo roda / Selo u kojem živi više bijelih roda nego ljudi. Pogledajte nekoliko zanimljivih linkova: http://www.lonjsko-polje.com/fauna/ptice/53 http://www.pp-lonjsko-polje.hr/Posjete_Cigoc.htm http://www.worldmigratorybirdday.org/2008/ Svi lokaliteti su u krugu 20 km od naše vikendice. Ostale fotografije ptica snimljne oko jezara stara Sava :